занемарявам

занемарявам
занемаря̀вам нсв
занемаря̀ св
прх trascuràre

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • занемарявам — гл. немаря, захвърлям, бракувам, пренебрегвам, изоставям, напущам, не придирям, не проявявам грижи, нехая, неглижирам, забравям, пускам му края, зарязвам гл. не обръщам внимание, не се грижа …   Български синонимен речник

 • занемарявам се — гл. изоставям се, отпускам се, нехая …   Български синонимен речник

 • бракувам — гл. не приемам, връщам, шкартирам гл. изоставям, занемарявам, хвърлям, захвърлям, отхвърлям …   Български синонимен речник

 • гледам през пръсти — словосъч. немаря, нехая, не придирям, изоставям, пренебрегвам, занемарявам, неглижирам, безразлично ми е, все ми е едно, захвърлям, не обръщам внимание, напущам словосъч. затварям си очите, игнорирам …   Български синонимен речник

 • дезинтересирам се — гл. не се интересувам, не ме интересува, пренебрегвам, неглижирам, стоя апатичен, абстрахирам се, занемарявам, изоставям, захвърлям, не ми е зор, не искам и да зная …   Български синонимен речник

 • забравям — гл. изумявам, позабравям, не се сещам, не помня, щуква ми из ума, излиза ми из ума, не ми е на ума, изхвръква ми из ума гл. пропускам, изтървам, изпускам гл. оставям, изоставям, напускам гл. пренебрегвам, занемарявам гл. отвиквам, отучвам се,… …   Български синонимен речник

 • зарязвам — гл. изоставям, оставям, напущам, пренебрегвам, отхвърлям, занемарявам, захвърлям под миндера, захвърлям, не се интересувам, парясвам гл. отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам гл. натъпквам, наблъсквам гл. напускам, преставам, изпускам,… …   Български синонимен речник

 • захвърлям под миндера — словосъч. изоставям, пренебрегвам, занемарявам, не обръщам внимание, зарязвам, парясвам …   Български синонимен речник

 • игнорирам — гл. пренебрегвам, отнасям се пренебрежително, оставям без внимание, не обръщам внимание, изоставям, захвърлям, немаря, занемарявам, неглижирам, напущам, забравям, не искам и да зная, не зачитам, зарязвам гл. затварям си очите, гледам през пръсти …   Български синонимен речник

 • изоставям — гл. напускам, оставям, отстъпвам, зарязвам гл. немаря, занемарявам, не се интересувам, захвърлям, бракувам, пренебрегвам, не придирям гл. игнорирам, изолирам, отхвърлям, парясвам гл. отминавам, не забелязвам, пропущам, изпущам гл. отказвам се от …   Български синонимен речник

 • напускам — гл. напущам, оставям, изоставям, занемарявам, пренебрегвам, захвърлям, бракувам, зарязвам, парясвам гл. бягам, оттеглям се, вдигам си чукалата, вдигам си парцалите гл. избягвам от гл. изчезвам гл. прекъсвам, преставам, спирам, изпускам,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”